Projecten

Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen om in Nederland een Cirkelbrug te plaatsen. Om de potentie te laten zien, volgen hieronder een aantal situaties waarin een Cirkelbrug een interessante optie kan zijn bij aanleg van een nieuwe brug of ter vervanging van een bestaande brug.

Brug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer ter hoogte van Leimuiden

De N207 verbindt Alphen aan den Rijn via Leimuiden met de A4 richting Amsterdam. De weg wordt dagelijks door vele forensen gebruikt. Kruispunten op de weg worden aangepakt zodat het doorgaande verkeer zo veel mogelijk van voorrang kan genieten. Daarnaast wordt de weg tweemaal tweebaans gemaakt.

Zodra alle werkzaamheden zijn afgerond, zal het enige punt van vertraging nog de huidige basculebrug bij Leimuiden over de Ringvaart zijn. Deze brug wordt buiten het seizoen voornamelijk door beroepsvaart gebruikt. Daarnaast is het een populaire route tussen de Westeinderplassen en het Braassemermeer.

Het toepassen van een Cirkelbrug op deze locatie zal voordelen opleveren voor zowel het wegverkeer en het scheepvaartverkeer. Pleziervaartuigen hoeven niet meer voor de brug op te hopen en automobilisten kunnen zonder opstoppingen van Alphen aan den Rijn naar Amsterdam en vice versa.

Dorpshart Leimuiden

In 2014 werd het plan om de stilgevallen plannen voor opknappen van het centrum van Leimuiden nieuw leven ingeblazen. De huidige plannen spreken over een passantenhaven op de plek van het Maarse & Kroongebouw met naast die haven woningbouw met beschikbaarheid van een eigen ligplaats.

Aan de passantenhaven komt ook een horecagelegenheid. Door de Cirkelbrug bij de plannen te betrekken, is het mogelijk om niet alleen bezoekers met sloepjes te trekken, maar ook kleine jachten en zeilboten. Daarnaast zal de bijzondere brug wellicht ook fietsers en andere passanten aantrekken. Bewoners kunnen ten alle tijden zonder oponthoud hun huis bereiken.

De laatste informatie over het project kan gevonden worden op de site van Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden en via hun Facebook pagina.

Bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal

In 1972 werd het Apeldoorns Kanaal voor beroepsvaart gesloten. Sinds enkele tientallen jaren wordt gepoogd om het kanaal weer begaanbaar te maken. Er liggen al verschillende bruggen over het kanaal, waarvan een groot aantal weer beweegbaar is gemaakt. Op een aantal punten zijn vaste bruggen.

Aangezien voor de openstelling van het Apeldoorns Kanaal, enkele vaste bruggen vervangen moeten gaan worden voor beweegbare, leent de situatie zich uitstekend om een Cirkelbrug te gebruiken. Het kanaal is breed en er is veel ruimte op het land om benodigde infrastructuur aan te leggen. De Cirkelbrug kan uitgevoerd worden in combinatie met een bascule-inrichting om ook grotere schepen van doorgang te voorzien.

Bekijk voor meer informatie ook de site van de Stichting Apeldoorns Kanaal.

St. Sebastiaansbrug te Delft

Voor de aan vervanging toe zijnde St. Sebastiaansbrug uit 1963 in Delft zijn op verzoek enkele visualisaties van de Cirkelbrug gemaakt. In het verleden zijn diverse alternatieven besproken zoals een hoge vaste brug en een lage beweegbare brug, maar tot op heden blijken deze oplossingen niet voor alle partijen goed uit te vallen.

Door het plaatsen van een Cirkelbrug kan het beste van twee werelden verkregen worden. Zoals bij een hoge vaste brug, zal verkeer altijd zonder stoppen naar de overkant kunnen. Daarnaast kunnen schepen ongeacht hun hoogte de kruising passeren.

Naast het vervangen van de brug, is ook besloten om een tram over de brug te laten rijden. De Cirkelbrug kan zo uitgevoerd worden dat er tramsporen in het wegdek verwerkt worden. In tegenstelling tot ander wegverkeer, kunnen trams echter alleen de brug oprijden wanneer deze niet roteert en zich in bepaalde posities bevind waarbij de tramsporen op de brug aansluiten op het spoor op het land.