Werking

Doordat de schijf altijd met drie punten op de wal contact maakt, kan wegverkeer links- dan wel rechtsom de oversteek maken.

Verkeersstromen

Ruststand

Wanneer er geen scheepvaart van de brug gebruik hoeft te maken, wijst de uitsparing tussen twee opritten in. Wegverkeer kan zowel linksom als rechtsom de overkant bereiken.

Aanbod scheepsvaart

Een schip nadert uit oostelijke richting. Wegverkeer naar het noorden wordt omgeleid via de westelijke zijde. De uitsparing draait in de richting van het naderende schip.

Rijstrookwisseling

Het schip is de uitsparing ingevaren en ligt stil in het centrum. De cirkel roteert zodat de uitsparing in noordelijke richting wijst. Als eerste wordt het wegverkeer richting het noorden omgeleid naar de oostelijke zijde van de schijf. Hierna volgt het verkeer richting het zuiden.

Weg vervolgen

De cirkel roteert verder zodat de uitsparing naar westelijke richting wijst en het schip vervolgt haar weg.

Vorm bepaalt doorvaarthoogte en -lengte

De vorm van het brugdek is afhankelijk van het te bevaren water, het type schepen en het soort weg dat over de brug heen loopt.

Ten eerste is de breedte van de uitsparing gerelateerd aan de maximale lengte van schepen op de hoogte dat deze boven de brug uitkomen. Bij een brugdek dat zich twee meter boven het water bevindt, hoeft alleen rekening gehouden te worden met de lengte van het (vaste) deel van het vaartuig dat hoger is dan twee meter. Bij een jacht van 10 meter lang, is bijvoorbeeld alleen de kajuit hoger dan het brugdek en hoeft de uitsparing in het brugdek ook maar minimaal te zijn.

De diameter van de schijf is gelijk aan tweemaal de breedte van de te dragen weg, plus de breedte van de uitsparing.

Constructie en materialen

De Cirkelbrug wordt uit dezelfde materialen gemaakt als het dek van een traditionele brug. Het dek wordt gedragen door wielen op de vier punten waar het de weg raakt. Afhankelijk van de plaatselijke situatie, zal één (bij een brug die enkel over 180 graden draait) of twee (bij een brug die 360 graden rond draait) van deze set wielen gemotoriseerd worden. Accu’s opgeladen door zonnepanelen nabij de brug drijven de motoren aan.

Indien er in uitzonderlijke gevallen tijden tóch een schip moet passeren die te groot is om in de uitsparing te bassen, kan de Cirkelbrug ook uitgevoerd worden met een bascule-inrichting. In dit geval zal de Cirkelbrug dan als een traditionele brug openen. Helaas moet hierbij dan wel eerst het wegverkeer stilgelegd worden.

Bij kleinere uitvoeringen van de Cirkelbrug zoals wandelpaden, kan het brugdek ook vervaardigd worden van geëxpandeerd polystyreen om op die manier drijfvermogen te creëren. Dit zorgt dat er geen fundering nodig is aan de wal. De schijf is licht genoeg om met spierkracht te roteren.

Verkeerstechnische inrichting

Verschillende situaties vragen om verschillende oplossingen. De wijze waarop wegverkeer over de Cirkelbrug wordt geleid, is vooral afhankelijk van de toegestane snelheid.

Bebouwde kom

Bij een Cirkelbrug binnen de bebouwde kom met een maximale snelheid van 30 tot 50 km/u voldoet het in de meeste gevallen om door middel van borden aan te geven hoe de brug gepasseerd dient te worden. Deze borden kunnen op het roterende deel van de brug geplaatst worden en zijn vergelijkbaar met die op een rotonde.

Omdat er met een lage snelheid gereden wordt, kan verkeer scherpere bochten maken. Dit maakt de Cirkelbrug binnen de bebouwde kom geschikt om te plaatsen op locaties waar misschien niet heel veel ruimte beschikbaar is om op- en afritten te maken.

Provinciale wegen

Op vrijwel alle wegen waar de snelheid boven de 50 km/uur ligt, zullen extra maatregelen genomen moeten worden bij het sturen van wegverkeer over de Cirkelbrug. Hierbij valt te denken aan provinciale wegen en autowegen. Door de hogere snelheid, zullen de opritten langer moeten zijn en met een soepelere curve richting de brug lopen. Als alternatief kan gedacht worden aan de inrichting van een rotonde buiten de bebouwde kom, waarbij de snelheid plaatselijk vaak terug wordt gebracht tot zo’n 50 km/u.

Als extra optie, is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van dynamische wegmarkering. Deze oplossing kan gebruikt worden door LEDs in het wegdek te verwerken, maar ook door van bovenaf belijning op de weg te projecteren.

Om bestuurders extra duidelijkheid te geven, kunnen matrixborden geplaatst worden die aangeven of verkeer links- of rechtsom de Cirkelbrug over dient te steken.

Snelwegen

De levensader van onze infrastructuur, de snelweg, is ingericht om automobilisten vrij baan te geven. Alle kruisingen zijn ongelijkvloers, er zijn geen stoplichten en doorgaand verkeer heeft ten alle tijden voorrang op invoegend verkeer.

Met dit gegeven in het achterhoofd, is de Cirkelbrug de perfecte oplossing om scheepvaart en wegverkeer van elkaar te scheiden. Doordat snelwegen zich kenmerken door het grote aantal banen, zal het dek van de Cirkelbrug ook groot uit vallen. Naast de verkeerstechnische maatregelen zoals bij een provinciale weg, kan er ook een dynamische midden barrière gebruikt worden om de verschillende richtingen uit elkaar te houden.

Spoor

Op plaatsen waar ook tramverkeer over moet kunnen steken, is de Cirkelbrug uit te voeren met rails. Aangezien deze rails aan moet sluiten op dat van de wal, zal de tram alleen kunnen passeren wanneer de rotatie van de brug compleet is afgerond. Voor de brug zal dus een opstelplaats gemaakt moeten worden waar de tram kan wachten. Tijdens het roteren kan het overige wegverkeer wel gebruik kunnen maken van de Cirkelbrug om over te steken.

Scheepvaart

Op de zijkant van de schijf kunnen markeringen worden geplaatst om aan te geven in welke richting de uitsparing wijst. Tijdens het roteren van de schijf kan een indicatie gegeven worden hoeveel tijd het nog duurt tot de uitsparing beschikbaar is.

Zodra het schip in de uitsparing ligt, kan indien nodig afgemeerd worden. De schijf draait om het schip heen terwijl het schip “kop voor” blijft. Zodra de schijf de juiste kant op wijst, kan het schip de uitsparing verlaten en de weg vervolgen.

Om onnodig wachten te voorkomen, zal zodra een schip aan komt varen, de uitsparing alvast de juiste kant op draaien. Afhankelijk van hoe ver het schip weg is, kan dit energieneutraal gebeuren door het gebruiken van de stroming van het water, de wind of door zonne-energie. Zodra het schip in de uitsparing ligt, zal om geen onnodige tijd te verspillen gebruik gemaakt worden van opgeslagen energie.