Veiligheid

In principe kan de Cirkelbrug in situaties met langzaam verkeer in tegenstelling tot veel andere beweegbare bruggen, zonder enige veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt. Pas zodra verkeer sneller gaat en schepen groter worden zijn er net als bij elke andere beweegbare brug voorzieningen nodig om te zorgen dat al het verkeer ordelijk en veilig kan passeren.

Roteren

Door middel van cameradetectie en sensoren wordt in de gaten gehouden wanneer de doorstroom van het wegverkeer tijdelijk stopt en een auto met de voorwielen op de weg staat en met de achterwielen op de cirkelbrug. De brug zal op dat moment de rotatie van de schijf stilzetten tot het verkeer weer doorgereden is. Tegelijkertijd zal (net als bij een traditionele brug) door middel van verkeerslichten voor de brug geregeld worden dat er alleen wegverkeer het brugdek over kan steken zodra er aan de andere zijde van de brug daadwerkelijk ruimte is om het verkeer op te vangen. Aangezien het verkeer tóch al stil staat, zal het dus voor de brug opstellen in plaats van er op.

Bewegwijzering

Bij het naderen van een bestuurder, zal geen speciale bewegwijzering nodig zijn om de bestuurder te waarschuwen. Afhankelijk van de te maken bochten, kan er echter wel voor gekozen worden om de maximumsnelheid te verlagen.

Vlak voor het oprijden van de schijf, zal de bestuurder duidelijk gemaakt worden wat de te nemen rijrichting is door middel van een bord. Afhankelijk van het type weg, kan dit een vast bord zijn gemonteerd in de binnenrailing van de schijf (bij langzaam verkeer) of een dynamisch- en/of matrixbord (bij snel verkeer).

Verdiepte borden aangebracht boven de railing, laten pijlen met de te volgen rijrichting zien. Deze borden zijn alleen zichtbaar wanneer er recht op de brug afgereden wordt. Afhankelijk van de rotatie van het brugdek zal dus steeds een andere set borden worden getoond aan de weggebruikers.

Wegmarkering

Bij wegen met lage snelheid zal het niet nodig zijn wegmarkering op de cirkelbrug te gebruiken. Mocht dit toch wenselijk zijn, kan gekozen worden voor een vaste markering zoals bij een rotonde. Een neerlaatbare boom vanaf de wal geeft aan wanneer weggebruikers de schijf weer moeten verlaten.

Bij wegen met sneller verkeer of wanneer om andere redenen wenselijk, kan wegmarkering op basis van LED-verlichting gebruikt worden dat geintegreerd is in het wegdek. Als alternatief kan de wegmarkering ook van bovenaf geprojecteerd worden door palen die gemonteerd zijn op de railing van de uitsparing en enkele meters boven het wegdek uitsteken.

Railing

De rand rondom de uitsparing is de enige plek waar de schijf nooit contact met de wal maakt. Deze rand wordt dan ook voorzien van een vaste geleiderail, welke tevens plaats biedt voor bewegwijzering.

Binnen de bebouwde kom zijn wegen die langs water lopen vaak niet voorzien van een railing. Mede door de lage snelheid en overzichtelijkheid van de situatie blijkt dit niet nodig.

Op wegen waar het verkeer een hogere snelheid heeft of waar de situatie niet overzichtelijk is, is het zaak om maatregelen te treffen. De rand rondom de buitenzijde van de schijf kan geen vaste railing hebben, aangezien het verkeer hier overheen moet rijden om de brug op te rijden. Daarom maakt de Cirkelbrug gebruik van neerklapbare railing, verwerkt in de zijkant van het brugdek. Wanneer het brugdek roteert, zal bij het deel van de schijf dat los raakt van de wal automatisch uit de zijkant omhoog klappen en zichzelf verankeren. Het deel van de schijf dat de wal raakt, klapt automatisch weer in.

Wanneer het nodig is rijbanen van elkaar gescheiden te houden door middel van een vangrail, zal deze als een treintje over het brugdek gereden worden en verankert in een geleiderail die in het wegdek is verzonken, voordat er verkeer over die zijde van de schijf gestuurd wordt. Zodra de vangrail geplaatst en verankerd is, zal deze via de geleiderail op positie blijven terwijl de schijf roteert.

Verkeerslichten

In principe kan de Cirkelbrug functioneren zonder verkeerslichten. Immers, het wegverkeer kan altijd doorrijden en het is voor scheepvaartverkeer ook duidelijk te zien of de schijf wel of niet beschikbaar is. Echter, het is wenselijk om te voorkomen dat er filevorming plaatsvindt op het brugdek wanneer er geroteerd dient te worden. Wanneer een auto met de achterwielen op het brugdek zou staan, en met de voorwielen op de wal zal de schijf namelijk niet kunnen draaien tot het brugdek weer vrij is.